Học tiếng Anh

IMG_1849.JPG

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn giáo viên tiếng Anh có kinh nghiệm và có trình độ cao (người bản ngữ) cho các buổi học kèm hoặc học nhóm. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi có thể dạy tiếng Anh chuyên ngành Kinh doanh để giúp bạn chuẩn bị cho việc hợp tác kinh doanh với người nước ngoài, tiếng Anh học đường giúp bạn chuẩn bị cho việc học tập ở nước ngoài, và tiếng Anh chuyên ngành du lịch và nhà hàng-khách sạn giúp bạn dẫn đầu trong ngành du lịch.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để biết thêm thông tin chi tiết!

Advertisements