Giới thiệu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh là ngôn ngữ kinh doanh và những tài liệu viết bằng tiếng Anh chuyên nghiệp thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn hoặc tổ chức của bạn. Làm việc với bạn, chúng tôi có thể bảo đảm rằng các tài liệu tiếng Anh mà bạn trình bày sẽ có chất lượng tốt nhất.

Chẳng hạn như:

  • Marketing
  • Phát hành báo chí
  • Sơ yếu lý lịch
  • Websites

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để biết thêm thông tin chi tiết!

Advertisements